Professionell scenkonst för barn, unga och familj

Professionell scenkonst för barn, unga och familj

Ingrid Olterman Dans skapar föreställningar som lockar till eget skapande – kreativa projekt för förskola, grundskola och anpassad skola.

Vi bara gör – en ny dansföreställning med Ingrid Olterman Dans

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Vi bara gör → för barn från 4-8 år, familj samt publik med funktionsvariationer

“Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande.”

Ingrid Olterman

KULTUR FÖR ÄLDRE

Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik. Verkstäder som bjuder in till deltagande med både handen och sinnet. Dessa möten där hela kroppen aktiveras ger möjlighet att förstärka kontakt, sampel och kommunikation, och är stimulerande och lustfyllt. Vi ser framemot att berätta mera om workshops för äldre.

SKAPANDE SKOLA

Ingrid Olterman Dans har mångårig erfarenhet av att arbeta i förskolan och grundskolan med barn och unga. Vi har sammanställt några färdiga paket som går att boka.

MÖT VÅR ENSEMBLE

Vi spelar föreställningar på förskolan, anpassad grund- och gymnasieskola, på teatrar, konsthallar och ibland utomhus. Projekten genomförs i nära samarbete med konstnärer från flera konstformer, såsom musik, film, litteratur och scenografi.

Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik. Verkstäder som bjuder in till deltagande med både handen och sinnet. Dessa möten där hela kroppen aktiveras ger möjlighet att förstärka kontakt, sampel och kommunikation, och är stimulerande och lustfyllt. Vi ser framemot att berätta mera om workshops för äldre.<.

Ingrid Olterman Dans har mångårig erfarenhet av att arbeta i förskolan och grundskolan med barn och unga. Vi har sammanställt några färdiga paket som går att boka.

Vi spelar föreställningar på förskolan, anpassad grund- och gymnasieskola, på teatrar, konsthallar och ibland utomhus. Projekten genomförs i nära samarbete med konstnärer från flera konstformer, såsom musik, film, litteratur och scenografi.