Professionell scenkonst för barn, unga och familj

Professionell scenkonst för barn, unga och familj

Ingrid Olterman Dans skapar föreställningar som lockar till eget skapande – kreativa projekt för förskola, grundskola och anpassad skola.

Utomhuspremiär
Vi bara gör, ute tillsammans – 6 juni, kl 12.00 i Vimmerby

Dansarna Anna och Oskar dansar och omfamnar varandra utomhus under träden

Vi bara gör, ute tillsammans, för barn från 4-7 år och familj

Ingrid Olterman Dans

Föreställningar som lockar till eget skapande. Kreativa projekt för förskola, grundskola och anpassad skola.

Dansarna Anna och Oskar dansar och omfamnar varandra utomhus under träden

Utomhuspremiär i Vimmerby
Vi bara gör, ute tillsammans
6 juni kl 12.00
för barn från 4-7 år och familj

“Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande.”

Ingrid Olterman

KULTUR FÖR ÄLDRE

Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik. Våra workshops för seniorer bjuder in till gemenskap och kreativitet, anpassade för alla. Tillsammans aktiverar vi både händer och sinnen i stimulerande och lustfyllda möten. Kontakta oss för att veta mer om våra workshops för seniorer!

SKAPANDE SKOLA

Ingrid Olterman Dans har mångårig erfarenhet av att arbeta i förskolan och grundskolan, med barn och unga. Vi har sammanställt ett par färdiga paket som går att boka.

MÖT VÅR ENSEMBLE

Vi spelar föreställningar på förskolan, anpassad grund- och gymnasieskola, på teatrar, konsthallar och ibland utomhus. Projekten genomförs i nära samarbete med konstnärer från flera konstformer, som musik, film, litteratur och scenografi.

Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik. Våra workshops för seniorer bjuder in till gemenskap och kreativitet, anpassade för alla. Tillsammans aktiverar vi både händer och sinnen i stimulerande och lustfyllda möten. Kontakta oss för att veta mer om våra workshops för seniorer!

Ingrid Olterman Dans har mångårig erfarenhet av att arbeta i förskolan och grundskolan, med barn och unga. Vi har sammanställt ett par färdiga paket som går att boka.

Vi spelar föreställningar på förskolan, anpassad grund- och gymnasieskola, på teatrar, konsthallar och ibland utomhus. Projekten genomförs i nära samarbete med konstnärer från flera konstformer, såsom musik, film, litteratur och scenografi.

Kolla vår kalender, här spelar vi!