Verkstäder

  1. Evenemang
  2. Verkstäder

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Om möjligt workshops

Sjöviksskolan Årsta skolgränd 9, Stockholm, Sverige

Inom ramen för skapande skola bokas ofta workshops tillhörande våra

Upplands-Bro kommun

Under 2 veckor möter Lövkoja - tillsammans utomhus alla 4

Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik för Märstas äldre

Sigtuna kommun

Vi besöker Märstas äldre den 30 januari med ”Vi bara gör”, 2 workshops i slöjd och dans.
I kulturprogrammet Vi bara gör utgår vi från lusten och nyfikenheten att skapa. Med verkstäder som bjuder in till deltagande med både handen och sinnet möts vi genom att tillsammans dansa och att slöjda i trä och med garn. Genom glädje och gemenskap, där var och en med eller utan tidigare erfarenhet och utifrån sina egna förutsättningar ges chansen till ett lustfyllt skapande. Dessa möten där hela kroppen aktiveras ger möjlighet att förstärka kontakt, sampel och kommunikation. Och att utan krav fokusera på handens arbete är stimulerande och lustfyllt.

Läs mer om kultur för äldre och hur du kan boka workshoppen "Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik".

Dansa ett tema spelar för tre 6:e klassare i Årsta, Stockholm

Sjöviksskolan Årsta skolgränd 9, Stockholm, Sverige

Under en dag möter elever i Årsta föreställningen Dansa ett tema. Utifrån ett gemensamt tema som utarbetats med skolan, arbetar vi med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Projektet avslutas med föreställningar där medverkande elever och lärare bjuds in och får ta del av varandras föreställningar.