Loading Events

Vi besöker Märstas äldre den 30 januari med ”Vi bara gör”, workshops i slöjd och dans

I kulturprogrammet Vi bara gör utgår vi från lusten och nyfikenheten att skapa.

Med verkstäder som bjuder in till deltagande med både handen och sinnet möts vi genom att tillsammans dansa och att slöjda i trä och med garn. Genom glädje och gemenskap, där var och en med eller utan tidigare erfarenhet och utifrån sina egna förutsättningar ges chansen till ett lustfyllt skapande. Dessa möten där hela kroppen aktiveras ger möjlighet att förstärka kontakt, sampel och kommunikation. Och att utan krav fokusera på handens arbete är stimulerande och lustfyllt.

Workshopen leds av Oskar och Anna (dansare), Daniel (slöjdare) och Maria (virkare). De har med material i textil och trä samt musikspelare.

Läs mer om kultur för äldre och hur du kan boka workshoppen ”Vi bara gör – möten i slöjd, dans och musik”.

Med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm, Kulturrådet och Sigtuna kommun.