Loading Events

Som en del i Region Kalmars dansutveckling kommer Ingrid Olterman Dans att medverka på utbudsdagen i Nybro den 2 oktober 2023. Där berättar vi om den nya föreställning och visar ett utdrag från ”Vi bara gör”.