Slöjd och dansworkshop för Åsengårdens äldre och seniorer

I kulturprogrammet "Vi bara gör" välkomnar vi seniorer till en värld av lustfyllt skapande i äldrevården. Genom dans och slöjd i trä och garn möts vi i en varm och gemenskaplig atmosfär. Oavsett tidigare erfarenhet eller fysiska förutsättningar ges alla möjlighet att delta och uttrycka sig kreativt.