Workshops som bjuder in till deltagande med både handen och sinnet

Vi bara gör –
möten i slöjd, dans och musik

VI BARA GÖR – möten i slöjd, dans och musik

Workshops som bjuder in till deltagande med både handen och sinnet
  • Utrymmet att genomföra workshopen på är flexibelt

  • Det som behövs är bord för skapande och plats för rörelse.
  • Antal tillfällen kan anpassas från ett till flera, beroende på önskemål.

  • Dansarna har med sig allt material i textil och trä samt musikspelare

I kulturprogrammet ”Vi bara gör” utgår vi från lusten och nyfikenheten att skapa

Vi möts genom att tillsammans dansa och att slöjda i trä och med garn. Genom glädje och gemenskap, där var och en med eller utan tidigare erfarenhet och utifrån sina egna förutsättningar ges chansen till ett lustfyllt skapande.

Dessa möten där hela kroppen aktiveras ger möjlighet att förstärka kontakt, sampel och kommunikation. Och att utan krav fokusera på handens arbete är stimulerande och lustfyllt.

Workshopen genomförs med lyhördhet av till exempel tidsåtgång, lokalens utformning, antal deltagande personer, svårigheter och möjligheter.

Antal tillfällen kan anpassas från ett till flera, beroende på önskemål.

I kulturprogrammet ”Vi bara gör” utgår vi från lusten och nyfikenheten att skapa

Vi möts genom att tillsammans dansa och att slöjda i trä och med garn. Genom glädje och gemenskap, där var och en med eller utan tidigare erfarenhet och utifrån sina egna förutsättningar ges chansen till ett lustfyllt skapande.

Dessa möten där hela kroppen aktiveras ger möjlighet att förstärka kontakt, sampel och kommunikation. Och att utan krav fokusera på handens arbete är stimulerande och lustfyllt.

Workshopen genomförs med lyhördhet av till exempel tidsåtgång, lokalens utformning, antal deltagande personer, svårigheter och möjligheter.

Antal tillfällen kan anpassas från ett till flera, beroende på önskemål.

  • Utrymmet att genomföra workshopen på är flexibelt

  • Det som behövs är bord för skapande och plats för rörelse.
  • Antal tillfällen kan anpassas från ett till flera, beroende på önskemål.

  • Dansarna har med sig allt material i textil och trä samt musikspelare

Kostnad/pris regioner och land

Kostnad/pris: 9 000 kr
Övrigt: 2:a och 3:e  workshopen samma dag och plats kostar 6 500 kr.
Priserna är utan subventioner.

För information om eventuella tillkommande kostnader för resor, transport, logi och traktamente, kontakta oss.

Både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden, servicehus, hemtjänst, dagverksamheter, mötesplatser och träffpunkter ingår i äldreomsorgen.

Kostnad/pris Stockholms stad

Reducerat pris: 4 500 kr
Ordinarie pris: 9 000 kr

Verksamheter inom äldreomsorgen i Stockholm stad kan boka kulturprogram till reducerat pris.

Både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden, servicehus, hemtjänst, dagverksamheter, mötesplatser och träffpunkter ingår i äldreomsorgen.

Bokningsförfrågan

Producent  Lena Ringstad,
070-439 56 65
Koreograf  Ingrid Olterman,
070-946 94 78

Är du intresserad av att veta mera eller att boka det här kulturprogrammet, gör en bokningsförfrågan genom att skicka oss ett meddelande. Vi ser framemot att berätta mera om workshops för äldre.

Kostnad/pris regioner och land

Kostnad/pris: 9 000 kr
Övrigt: 2:a och 3:e  workshopen samma dag och plats kostar 6 500 kr.
Priserna är utan subventioner.

För information om eventuella tillkommande kostnader för resor, transport, logi och traktamente, kontakta oss.

Både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden, servicehus, hemtjänst, dagverksamheter, mötesplatser och träffpunkter ingår i äldreomsorgen.

Kostnad/pris Stockholms stad

Reducerat pris: 4 500 kr
Ordinarie pris: 9 000 kr

Verksamheter inom äldreomsorgen i Stockholm stad kan boka kulturprogram till reducerat pris.

Både kommunala och privata vård- och omsorgsboenden, servicehus, hemtjänst, dagverksamheter, mötesplatser och träffpunkter ingår i äldreomsorgen.

Bokningsförfrågan

Producent
Lena Ringstad,
070-439 56 65

Koreograf
Ingrid Olterman,
070-946 94 78

Är du intresserad av att veta mera eller att boka det här kulturprogrammet, gör en bokningsförfrågan genom att skicka oss ett meddelande. Vi ser framemot att berätta mera om workshops för äldre.

Konstnärligt och pedagoiskt

Genom det aktuella hantverket engageras deltagarna att skapa former, händelser och möten. Handens verk interageras med dans och musik. Workshopen leds av dansare och slöjdare. De har med material i textil och trä samt musikspelare.

Alla medverkande i kulturprogrammet
har gedigen erfarenhet av att arbeta både konstnärligt och pedagogiskt med målgruppen äldre. Ingrid Olterman och dansare har till exempel genomfört Community-dans på dagverksamhet för demenssjukdom i Upplands-Bro kommun.

I kulturprogrammet ”Vi bara gör” ingår dansarna Oskar Frisk och Anna Ehnberg, samt slöjdare i textil Maria Yvell och i trä Daniel Evaeus. Samordnare är Ingrid Olterman, koreograf och konstnärlig ledare för Ingrid Olterman Dans.

Konstnärligt och pedagoiskt

Genom det aktuella hantverket engageras deltagarna att skapa former, händelser och möten. Handens verk interageras med dans och musik. Workshopen leds av dansare och slöjdare. De har med material i textil och trä samt musikspelare.

Alla medverkande i kulturprogrammet
har gedigen erfarenhet av att arbeta både konstnärligt och pedagogiskt med målgruppen äldre. Ingrid Olterman och dansare har till exempel genomfört Community-dans på dagverksamhet för demenssjukdom i Upplands-Bro kommun.

I kulturprogrammet ”Vi bara gör” ingår dansarna Oskar Frisk och Anna Ehnberg, samt slöjdare i textil Maria Yvell och i trä Daniel Evaeus. Samordnare är Ingrid Olterman, koreograf och konstnärlig ledare för Ingrid Olterman Dans.

så här går det till
vi bara gör

Kulturprogrammet är utformat med workshops i dans och slöjd där deltagare med eller utan tidigare erfarenhet och utifrån individuella förmågor ges chans att lyfta fram lusten till att skapa.

Genom det aktuella hantverket engageras deltagarna att skapa former, händelser och möten. Handens verk interageras med dans och musik.

Workshopen leds av två konstnärer, en dansare och en slöjdare. De har med material i textil och trä samt musikspelare.

kulturform
dans & skapande

Kulturform: Dans, Skapande
Längd: 60 minuter
Datum: 2024-01-15 till 2024-12-13
Spelyta: 3×3 meter
Lokal: Inomhus
Byggtid/Rivtid: 30 min/30 min
Maxantal publik: 15 personer
Elkrav: Ingen el behövs
Mörkläggning: Nej

vi som besöker er
2 från ensemblen

Koreograf: Ingrid Olterman
Dans och slöjd: Oskar Frisk
Dans och slöjd: Anna Ehnberg
Slöjdare i trä: Daniel Evaeus
Slöjdare i textil: Maria Yvell

så här går det till

vi bara gör

Kulturprogrammet är utformat med workshops i dans och slöjd där deltagare med eller utan tidigare erfarenhet och utifrån individuella förmågor ges chans att lyfta fram lusten till att skapa.

Genom det aktuella hantverket engageras deltagarna att skapa former, händelser och möten. Handens verk interageras med dans och musik.

Workshopen leds av två konstnärer, en dansare och en slöjdare. De har med material i textil och trä samt musikspelare.

kulturform

dans & skapande

Kulturform: Dans, Skapande
Längd: 60 minuter
Datum: 2024-01-15 till 2024-12-13
Spelyta: 3×3 meter
Lokal: Inomhus
Byggtid/Rivtid: 30 min/30 min
Maxantal publik: 15 personer
Elkrav: Ingen el behövs
Mörkläggning: Nej

vi som besöker er

2 från ensemblen

Koreograf: Ingrid Olterman
Dans och slöjd: Oskar Frisk
Dans och slöjd: Anna Ehnberg
Slöjdare i trä: Daniel Evaeus
Slöjdare i textil: Maria Yvell