Våra olika skapande skola-projekt

Alla våra dansföreställningar kan beställas inom ramen för skapande skola. Våra föreställningar paketeras då med tillhörande dansverkstäder. Ofta skräddarsyr vi dessa projekt efter skolan/förskolans önskemål.

För frågor om skapande skola, ansökningar, stöd vänligen kontakta oss på info@ingridolterman.se.

Kulturen möter förskolan och skolan

Ingrid Olterman Dans har mångårig erfarenhet av att arbeta i förskolan och skolan med barn och unga. Alla våra föreställningar går att beställa som skapande skola-projekt. Förutom själva föreställningen får eleverna medverka i dansverkstäder med våra dansare och pedagoger.

Paket eller skräddarsydda projekt

Vi har sammanställt några färdiga paket som går att boka. Men vi uppskattar också att ta emot förslag och önskemål från skolan och skräddarsyr ett projekt tillsammans.

Med fokus på dansglädje

Vi skapar rörelser och danssekvenser utifrån föreställningens tema. Vi arbetar med fokus på dansglädje, koordination, samarbete och tillit. Det ges tid för samtal och diskussion kring föreställningens frågeställningar.

Finansiering och subventioner

Våra dansprojekt kan finansieras av skapande skola-medel och subventioner kan tillgå. Kontakta oss så kan vi guida er att söka möjliga subventioner. Om ni bokar utanför Region Stockholm tillkommer resa, traktamente och logi för de medverkande.

Våra olika skapande skola-projekt

Alla våra dansföreställningar kan beställas inom ramen för skapande skola. Våra föreställningar paketeras då med tillhörande dansverkstäder. Ofta skräddarsyr vi dessa projekt efter skolan/förskolans önskemål.

För frågor om skapande skola, ansökningar, stöd vänligen kontakta oss på info@ingridolterman.se.

Kulturen möter förskolan och skolan

Ingrid Olterman Dans har mångårig erfarenhet av att arbeta i förskolan och skolan med barn och unga. Alla våra föreställningar går att beställa som skapande skola-projekt. Förutom själva föreställningen får eleverna medverka i dansverkstäder med våra dansare och pedagoger.

Paket eller skräddarsydda projekt

Vi har sammanställt några färdiga paket som går att boka. Men vi uppskattar också att ta emot förslag och önskemål från skolan och skräddarsyr ett projekt tillsammans.

Med fokus på dansglädje

Vi skapar rörelser och danssekvenser utifrån föreställningens tema. Vi arbetar med fokus på dansglädje, koordination, samarbete och tillit. Det ges tid för samtal och diskussion kring föreställningens frågeställningar.

Finansiering och subventioner

Våra dansprojekt kan finansieras av skapande skola-medel och subventioner kan tillgå. Kontakta oss så kan vi guida er att söka möjliga subventioner. Om ni bokar utanför Region Stockholm tillkommer resa, traktamente och logi för de medverkande.

VI BARA GÖR

För barn från 4-8 år, familj samt publik med funktionsvariationer.

”Vi säger inte så här och så här och så här. Vi gör. Vi bara gör”

Följ med dansarna Anna och Oskar på en spännande upplevelse där vi möter Virklingar och fantasifulla instrument. Christian formar magiska bilder med ljuset. Tillsammans skapar vi rörelser, musik och händelser. Men trassliga garner är inte så lätta att reda ut. Vi blir en skulptur. Vi lämnar spår, i hemlighet. Vi gör. Vi bara gör.

Vi bara gör är en föreställning för barn från 4 år där barnen bjuds in att delta i delar av dansen. Föreställningen är anpassningsbar till olika miljöer och kan avnjutas av en bred publik, från små till stora.

Med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm, Kulturrådet och Sigtuna kommun.

VI BARA GÖR

För barn från 4-8 år, familj samt publik med funktionsvariationer

Vi säger inte så här och så här och så här. Vi gör. Vi bara gör”.

Följ med dansarna Anna och Oskar på en spännande upplevelse där vi möter Virklingar och fantasifulla instrument. Tillsammans skapar vi rörelser, musik och händelser. Men, trassliga garner är inte så lätta att reda ut. Vi lämnar spår, i hemlighet. Vi gör. Vi bara gör.

“Vi bara gör” kan spelas både inomhus och utomhus. Utomhusversionen är en interaktiv föreställning där barnen deltar i delar av dansen.

OM MÖJLIGT: föreställning och dansverkstad

För barn 7-11 år, anpassad grundskola

Om möjligt är en dansföreställning och dansverkstäder som inspirerar till att våga ta plats och att vara sig själv. Barnen agerar både publik och medaktör. Tillsammans skapar vi just för detta tillfälle nya regler.

Första tillfället får eleverna, i sitt eget klassrum uppleva föreställningen Om möjligt. Andra tillfället träffas vi i ett stort tomt rum inomhus eller utomhus där vi kan dansa tillsammans. Vi skapar rörelser och danssekvenser utifrån föreställningens tema, med fokus på dansglädje, koordination, samarbete och tillit.

OM MÖJLIGT: föreställning och dansverkstad

För barn 7-11 år, anpassad grundskola

Om möjligt är en dansföreställning och dansverkstäder som inspirerar till att våga ta plats och att vara sig själv. Barnen agerar både publik och medaktör. Tillsammans skapar vi just för detta tillfälle nya regler.

Första tillfället får eleverna, i sitt eget klassrum uppleva föreställningen Om möjligt. Andra tillfället träffas vi i ett stort tomt rum inomhus eller utomhus där vi kan dansa tillsammans. Vi skapar rörelser och danssekvenser utifrån föreställningens tema, med fokus på dansglädje, koordination, samarbete och tillit.

LÖVKOJA: tillsammans utomhus

För barn 4-7 år

På gården, i en park eller skogsdunge presenteras Lövkoja. En interaktiv upplevelse bland träd och buskar.

Det är spännande att se världen genom ett lövverk, att betrakta utan att bli sedd. Vi möts utomhus och vi inspireras till en lövkoja. En koja som förändras. Längtan, förväntan och att se möjligheter i det som det blev. Vi är alla delaktiga i denna interaktiva upplevelse. Vi får se dansarna Anna och Oskar visa delar av föreställningen Lövkoja och barnen bjuds in att delta i olika moment som involverar föreställningens tema – koja, natur, rytmik och rörelse.

LÖVKOJA: tillsammans utomhus

För barn 4-7 år

På gården, i en park eller skogsdunge presenteras Lövkoja. En interaktiv upplevelse bland träd och buskar.

Det är spännande att se världen genom ett lövverk, att betrakta utan att bli sedd. Vi möts utomhus och vi inspireras till en lövkoja. En koja som förändras. Längtan, förväntan och att se möjligheter i det som det blev. Vi är alla delaktiga i denna interaktiva upplevelse. Vi får se dansarna Anna och Oskar visa delar av föreställningen Lövkoja och barnen bjuds in att delta i olika moment som involverar föreställningens tema – koja, natur, rytmik och rörelse.

DANSA ETT TEMA: konstnärlig process och presentation

För barn 6-12 år

Utifrån ett gemensamt tema ger vi dansverkstäder där vi arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Teman utformas tillsammans med skolan. Projektet avslutas med föreställningar där medverkande elever och lärare bjuds in och får ta del av varandras föreställningar.

Vi träffar varje klass två tillfällen i dansverkstäder; ett tillfälle för repetition och ett där vi presenterar våra föreställningar. Under verkstäderna dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på eget sätt. Dansen blir tillgänglig för alla. I de högre årskurserna får eleverna koreografera i mindre grupper. Hela tiden finns temat närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en föreställning.

DANSPÅSE: föreställning, verkstäder och fortbildning

För barn 3-12 år, anpassad grundskola

När barn själva prövat dans, rörelse och improvisation och därtill sett en dansföreställning så förstärker detta upplevelsen av danskonst. Vi vill därför erbjuda en danspåse som innehåller både att dansa själv och att se en professionell dansföreställning. Påsen kan också innehålla en introduktion och fortbildning för personal.

Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande. Dessutom lockar dans fram känslor i kroppen. Detta är utgångspunkten i våra dansverkstäder där dansimprovisation, att träna kroppsmedvetenhet, styrka och samspel är stående inslag.

DANSA ETT TEMA: konstnärlig process och presentation

För barn 6-12 år

Utifrån ett gemensamt tema ger vi dansverkstäder där vi arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Teman utformas tillsammans med skolan. Projektet avslutas med föreställningar där medverkande elever och lärare bjuds in och får ta del av varandras föreställningar.

Vi träffar varje klass två tillfällen i dansverkstäder; ett tillfälle för repetition och ett där vi presenterar våra föreställningar. Under verkstäderna dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på eget sätt. Dansen blir tillgänglig för alla. I de högre årskurserna får eleverna koreografera i mindre grupper. Hela tiden finns temat närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en föreställning.

Danspåse: föreställning, verkstäder och fortbildning

För barn 3-12 år, anpassad grundskola

När barn själva prövat dans, rörelse och improvisation och därtill sett en dansföreställning så förstärker detta upplevelsen av danskonst. Vi vill därför erbjuda en danspåse som innehåller både att dansa själv och att se en professionell dansföreställning. Påsen kan också innehålla en introduktion och fortbildning för personal.

Att använda kroppen och rörelsen som uttrycksmedel är naturligt för barn. Därifrån är steget inte långt till dans och ett kreativt utforskande. Dessutom lockar dans fram känslor i kroppen. Detta är utgångspunkten i våra dansverkstäder där dansimprovisation, att träna kroppsmedvetenhet, styrka och samspel är stående inslag.

Boka aktuella dansföreställningar

För frågor och funderingar eller för att boka en föreställning
med Ingrid Olterman Dans vänligen kontakta vår producent Lena.
Du kan även ladda ner våra infoblad och titta på våra video trailers.

Boka aktuella dansföreställningar

För frågor och funderingar eller för att boka en föreställning med Ingrid Olterman Dans vänligen kontakta vår producent Lena.

Du kan även ladda ner våra infoblad och titta på våra video trailers.